Absolvenţii cu studii superioare îşi găsesc mai greu de lucru în Ialomiţa

0
Şansele de angajare ale femeilor, în judeţ, cresc odată cu creşterea nivelului de pregătire, dar, doar 3,3 % din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare, faţă de 20,3% în mediul urban.
Sunt constatările cuprinse în cercetarea Consiliului Judeţean privind starea socială, economică şi demografică din Ialomiţa.
La capitolul educaţie, învăţământ, cercetare, dezvoltare şi inovare, se constată că baza didactico-materială a şcolilor este precară, oferta şcolară se armonizează parţial cu piaţa muncii şi determină dezechilibre între cerere şi ofertă. Tinerii de la ţară au acces limitat la oferta educaţională iar procesul de transformare a şcolilor în furnizori de servicii este foarte lent.

În timp ce şcolile de la ţară se închid tot mai multe la începutul fiecărui an şcolar, reprezentanţii Institutului de Prognoze Economice al Academiei Române, spun că reţeaua şcolară din mediul rural trebuie dezvoltată. Pentru că s-a constatat un nivel scăzut al calităţii învăţământului, se recomandă aplicarea unor măsuri care să conducă la creşterea generală a pregătirii şcolare, creşterea ofertei de calificări şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire profesională cât mai ridicat pentru a fi competititivi pe piaţa muncii.
Reţeaua şcolară are nevoie de calificări noi pentru sectoarele de agricultură, energie electrică şi termică, gaze, apă, colectarea, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. De asemenea, se impune introducerea  de specializări de nivel avansat în domeniile intermedieri financiare şi servicii, construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, electronică, informatică, materiale de construcţii şi turism.
În Ialomiţa doar puţin mai mult de jumătate din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire, liceal, postliceal, profesional sau de ucenicie. În majoritate, locuitorii judeţului de la ţară au un nivel scăzut de educaţie, ceea ce impune şi asigurarea şcolilor cu personal didactic calificat pentru toate specializările. Raportul mai menţionează că pentru cadrele didactice trebuie asigurat accesul la formarea profesională continua, prin stagii de formare metodică, activităţi de mentorat, şi stagii de formare specializată la agenţii economici.
Clementina Tudor, www.radiocampus.ro

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.